Atradius oznámil spuštění portálu Atrium, inovativního online systému pro zákazníky. Atrium nabízí všem zákazníkům Atradius zcela novou úroveň online služeb pro správu pojištění pohledávek. Portál, který je založen na platformě Oracle a byl vyvinut přímo na základě požadavků zákazníků, bude na všech světových trzích, kde Atradius působí, postupně spouštěn od 19. června až do 15. července.

První díl videozáznamu diskuse na téma pojištění pohledávek.


Atrium byl vytvořen pro rychlé a snadné každodenní použití zákazníky, pojišťovacími zprostředkovateli i agenty. Základním prvkem portálu je efektivní vyhledání odběratele, následné zadání žádosti o pojistné krytí či jeho úpravy, případně oznámení pojistné události – tedy nejčastěji využívané služby spojené s pojištěním pohledávek. Zákazníci Atradius mohou vyhledávat informace o bonitě odběratelů, ratingu, aktuálním pojistném krytí či odvětvové analýzy. Zároveň lze zadat příslušnou žádost o pojistné krytí, přidat k ní veškeré potřebné informace a po zadání a v mnoha případech obdržet i okamžité rozhodnutí o limitu.

Andreas Tesch, Chief Market Officer společnosti Atradius uvádí: „Jsem velmi potěšen spuštěním nového portálu Atradius Atrium. Jsem si jistý, že povede k úspoře času a vyšší efektivitě ve správě pohledávek. Jeho design umožňuje snadný monitoring portfolia i potřebnou interakci s Atradius a také usnadňuje řízení kreditního rizika a tím k vyšší přidané hodnotě pro naše zákazníky. Lze říci, že Atrium je efektivní a uživatelsky přívětivý portál, který výrazně zjednodušuje a zrychluje úkony nutné pro správu pohledávek, naši zákazníci mohou v zásadě prověřit potenciálního odběratele ještě během jednání a ihned získat potřebné pojistné krytí.“

Služby portálu budou nadále rozšiřovány ještě během letošního roku. Kromě snadného přístupu k potřebným informacím o odběrateli a možnosti ihned získat pojistné krytí, je očekávaným přínosem pro zákazníky také možnost získat lepší kontrolu nad pojištěným portfoliem odběratelů, analyzovat trendy a využít přístup k dalším souvisejícím informacím během několika kliknutí.

Portál Atrium respektuje také specifické potřeby pojišťovacích zprostředkovatelů a agentů. Jeho prostřednictvím lze získat kompletní přehled o spravovaném portfoliu i při vysokém počtu pojistných smluv a zákazníků.

Zdroj: Atradius N.V.

0 komentářů

Napsat komentář

©2020 4stones, s.r.o. - organizátor konferencí RISKfest a FINfest, provozovatel RISKmag.cz a Poradci-sobě.cz

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account