Podmínky užití webu, zpracování osobních údajů

Registrací na tomto webu souhlasíte a zavazujete se dodržovat níže uvedená pravidla:

 • Nelze využívat tento web pro neplacenou inzerci. Přenášet náklady na jakoukoliv propagaci na provozovatele tohoto webu není opravdu fér.
 • Diskutovat či komentovat článek může pouze uživatel s řádně vyplněným osobním profilem (zejména skutečné jméno, příjmení, fotografie a telefonický kontakt)
 • V diskusi prosím dodržujte přátelskou atmosféru. Každý někdy s poradenstvím začínal a i ostřílený borec má nárok na omyl, překlep, gramatickou chybu.
 • Piště k tématu. Pokud potřebujete od diskutované věci odbočit, založte raději nové diskusní vlákno.
 • Nepaušalizujte (výroky typu „Firma A je lepší než firma B“, pokud nemůžete toto tvrzení věcně doložit – pokud můžete, rovnou své tvrzení doložte). V případě kritiky diskutujte o konkrétních věcech.
 • Pokud veřejně kritizujete aktivity, které jdou podle vašeho názoru mimo rámec zákona, dokažte, že si za svými výroky stojíte a žádejte nápravu přímo u původce aktivity nebo oznamte tyto aktivity oficiálním orgánům, které mohou nápravu stavu vynutit nebo uložit sankci. Planá kritika bez konkrétní akce nic nezmění.
 • Veřejnou kritikou můžete také někomu neprávem uškodit a třeba také zjistit, že omyl je na vaší straně. Pokud musíte kritizovat, zvažte, zda není vhodnější nejprve kritizovaného kontaktovat neveřejně.
 • Nesmíte používat vulgární výrazy, zesměšňovat, ponižovat, publikovat pornografické materiály…
 • Nesmíte porušovat autorské právo. Texty (ale i např. fotografie nebo obrázky), které zveřejňujete, musí být vaše nebo k nim musíte mít autorská práva.
 • Nesmíte záměrně publikovat nepravdivé informace. Pokud se dozvíte, že vámi publikovaná informace je nepravdivá, musíte publikovaný závadný text doplnit a uvést ho na pravou míru.
 • Texty musí být pochopitelně v souladu s právním řádem České republiky. Odpovědnost za vaše příspěvky nesete vy, nikoliv provozovatel tohoto webu.
 • Texty nesmí porušovat práva jiných osob (například právo na soukromí, ochranu osobních údajů).
 • Nesmíte poškozovat dobré jméno tohoto webu, redakce ani provozovatele tohoto webu.
 • Nesmíte propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmíte propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Při vytvoření nového diskusního vlákna označte vlákno odpovídajícími štítky a zařaďte vlákno do vhodného diskusního fóra.

Práva uživatele tohoto webu

 • Máte právo na svobodné vyjádření názoru, pokud je dodržen tento Kodex. Pozor, toto právo mají i další uživatelé
 • Máte právo uvádět odkazy (včetně komerčních) na stránky mimo tento web, avšak jen v tomu vymezeném prostoru
 • Máte právo označit diskusní příspěvek jako nevhodný (upozornit na možný problém redakci)

Ostatní

 • Publikováním textů dáváte souhlas s redakčním využitím Vašich příspěvků. Tyto příspěvky může redakce dále propagovat a šířit je případně i v dalších partnerských médiích
 • Text těchto podmínek může být kdykoliv upraven.
 • Provozovatel webu má v případě řešení sporu s uživatelem vždy poslední a rozhodující slovo.
 • Za vaše příspěvky na tomto webu nesete plnou odpovědnost. Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost na příspěvky uživatelů tohoto webu

Sankce

 • Snažíme se porušení těchto podmínek řešit nejprve domluvou. Pokud domluva nevede k nápravě, přistupujeme k dalším krokům. Ponecháváme si nicméně právo přistoupit k sankcím i bez předchozího varování. Takže: co vám hrozí, pokud se na webu budete chovat v rozporu s těmito podmínkami?
  • Vymazání závadného příspěvku
  • Zrušení přístupových práv uživatele
  • Zablokování IP adresy
  • Vymáhání nákladů na zásah administrátora

Zpracování osobních údajů a další ustanovení

Pro vstup na tento web je vyžadována registrace. Uživatel se na web registruje dobrovolně a poskytuje v tomto smyslu dobrovolně své osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři (při registraci) a v rozsahu, který si uživatel zvolí při úpravě svého osobního profilu (po registraci). Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně. Tyto údaje jsou poskytnuty správci a zpracovateli údajů – společnosti 4stones, s.r.o., IČ 29002303, sídlem Rudná, Ke Školce 1319F, 252 19, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 159132. Poskytnutím výše uvedených údajů uživatel výslovně souhlasí dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, se zpracováním těchto údajů pro účely zasílání novinek registrovaným uživatelům, reklamní a marketingové činnosti, prezentace uživatelů a jimi poskytovaných údajů (osobní profil), usnadnění komunikace mezi uživateli, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. Uživatel souhlasí s prezentací poskytnutých osobních informací souvisejících s vlastním využíváním tohoto webu, a to zejména směrem k dalším uživatelům. Tyto souhlasy jsou uděleny na dobu neurčitou. Veškeré poskytnuté údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Správce / zpracovatel učiní vše, co je v jeho silách, aby zabránil zneužití poskytnutých údajů. Emailové adresy uživatelů ani další informace nebudou správcem / zpracovatelem předávány třetím stranám, nebudou-li v rámci osobního profilu zveřejněny samotným uživatelem. Některé informace, které o sobě uvádíte ve svém osobním profilu, nemusí být zveřejněny nebo mohou být zveřejněny dalším uživatelům v rámci placeného přístupu na tento web. Osobní údaje mohou být poskytnuty na základě zákonných nebo jiných povinností, které musí správce / zpracovatel respektovat (například na základě oprávněné výzvy Policie ČR apod.) Správce / zpracovatel může zasílat uživatelům emailové zprávy, případně SMS zprávy, a to maximálně 2x týdně. Zprávy mohou obsahovat reklamní sdělení. Zasílání těchto zpráv lze zakázat, přičemž způsob tohoto zákazu je vždy součástí zasílané informace. Každý uživatel má právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje o něm správce / zpracovatel zpracovává. Uživatel může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů požadovat vysvětlení, opravu údajů nebo jejich likvidaci. Tyto úkony mohou být ze strany správce / zpracovatele přiměřeně zpoplatněny. Správce / zpracovatel si vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu od uživatele další údaje a vyhrazuje si také právo registraci uživatele zrušit. Většina aktivit uživatelů na tomto webu je monitorována z bezpečnostních důvodů a z důvodů kontroly dodržování těchto podmínek, případně jiných závazných norem. Monitoringu může podléhat i veškerá interní komunikace uživatelů prostřednictví tohoto webu.  Web Poradci-sobě.cz využívá technologii cokies. Cokies jsou využívány pro sledování návštěvosti webu (zejména služby Google Analytics či NetMonitor / gemiusAudience), pro uložení uživatelských předvoleb a pro reklamní účel (tzv. Remarketing nebo Retageting). Na základě cokies vám může být zobrazována reklama zacílená na návštěvníky tohoto webu. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena. Tento dokument může být ze strany správce / zpracovatele jednostranně měněn. Změny jsou závazné od okamžiku zveřejnění. Aktuální znění tohoto dokumentu je k dispozici na webových stránkách. Uživatel je povinen seznámit se po každém přihlášení s aktuálním zněním tohoto dokumentu a v případě nesouhlasu s tímto dokumentem stránky opustit.

©2020 4stones, s.r.o. - organizátor konferencí RISKfest a FINfest, provozovatel RISKmag.cz a Poradci-sobě.cz

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account