V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich oboru činnosti. Vůbec nejhorší přístup k placení svých závazků mají stavební firmy, zatímco společnosti, které podnikají v oblasti sociální péče a vzdělávání často platí faktury v předstihu. Výsledky vycházejí z nejrozsáhlejší databáze platebních informací v ČR společnosti Bisnode.

 Analyzována byla jen odvětví, u kterých má Bisnode k dispozici platební informace nejméně od stovky firem. „Ve třech čtvrtinách, tedy ve 144 oborech ze 190, které vyhověly vstupním podmínkám, firmy své faktury platí po splatnosti. Nejhorší situace je v segmentu stavebnictví, silniční nákladní dopravy, výroby konstrukcí a pekařství, kde firmy faktury průměrně zaplatí 7 až 9 dnů po splatnosti,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „To, že ve většině oblastí podnikání firmy své závazky platí se zpožděním, ukazuje na nevyrovnanou pozici odběratelů a dodavatelů. Odběratelé si pozdním splácením svých závazků vylepšují cash-flow na úkor dodavatelů,“ dodala Petra Štěpánová.

TOP 10 oborů činnosti s nejhorší platební morálkou

Obor činnostiPočet dnů po splatnosti
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny9.16
Demolice a příprava staveniště8.69
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.8.45
Příprava staveniště8.44
Výstavba silnic a dálnic7.78
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů7.68
Výstavba bytových a nebytových budov7.58
Silniční nákladní doprava7.39
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých7.07
Výstavba nebytových budov6.99

TOP 10 oborů činnosti s nejlepší platební morálkou

Obor činnostiPočet dnů před splatností
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin-6.39
Umělecké vzdělávání-6.24
Všeobecná ambulantní zdravotní péče-5.72
Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby-5.3
Činnosti knihoven a archivů-5.24
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.-5.15
Ostatní vzdělávání j. n.-5.02
Ostatní ústavní sociální péče-5.01
Všeobecné činnosti veřejné správy-4.89
Činnosti náboženských organizací-4.64

Zdroj: tisková zpráva Bisnode; databáze platebních informací

 9. srpna 2018


O Bisnode
Bisnode umožňuje přijímat správná a chytrá rozhodnutí. Data a informace snadno měníme na komplexní poznatky, které firmám po celé Evropě usnadňují fungování jak ve strategických, tak i každodenních otázkách. Na 19 evropských trzích máme 2 100 zaměstnanců a prostřednictvím partnerství s Dun & Bradstreet poskytujeme globální řešení založená na informacích o více než 300 milionech firem z celého světa.

 

0 komentářů

Napsat komentář

©2020 4stones, s.r.o. - organizátor konferencí RISKfest a FINfest, provozovatel RISKmag.cz a Poradci-sobě.cz

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account