Colonnade Insurance nabízí jako první pojišťovna na českém trhu produkt, který reaguje na novou směrnici GDPR. Pojištění poskytuje společnostem ochranu před náklady souvisejícími nejen se sankcemi od dozorových orgánů, ale i s nároky, které mohou vznést občané nebo firmy při podezření na neoprávněné nakládání s jejich osobními a důvěrnými informacemi.

Díky evropské směrnici GDPR jsou společnosti nuceny zavést řadu technických, organizačních a procesních opatření, které představují značnou časovou i finanční investici. „I přes vynaložené úsilí nelze bohužel vyloučit opomenutí jednotlivce, selhání techniky a stále častěji i pokusy o narušení bezpečnosti systémů společnosti zvenčí. Pojištění GDPR bere v potaz všechny tyto situace, v důsledku kterých může dojít k porušení předpisů o ochraně osobních údajů a zahájení regulatorního řízení nebo soudního sporu,“ říká Marko Antič, Head of Financial Lines z Colonnade Insurance.

Jednou z důležitých novinek GDPR regulace je rozšíření oznamovací povinnosti, v případě narušení bezpečnosti osobních údajů, na všechny správce těchto údajů. Pojištěním jsou kryty náklady na přípravu tohoto oznámení, právní poradenství při zahájení regulatorního řízení i případné pokuty a sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Druhou významnou oblastí jsou nároky, které vůči společnosti mohou vznést jednotlivci a firmy při podezření na neoprávněné nakládání s osobními či důvěrnými informacemi. Jedná se například o neoprávněné zpřístupnění údajů zaměstnancem společnosti nebo pochybení subdodavatelské firmy, která data pro společnost zpracovává. Pojištění pokrývá náklady na právní zastoupení a náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním nároku poškozeného.

Napadení počítačové sítě a instalace nelegálního softwaru do spravovaných dat či odcizení IT vybavení s uloženými osobními údaji představují třetí oblast krytou pojištěním GDPR. I v tomto případě jsou uhrazeny škody a náklady na právní zastoupení, je-li vůči společnosti vznesen nárok poškozené osoby.

„Pojištěním GDPR jsme se rozhodli reagovat na poptávku ze strany makléřů i zákazníků. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s pojištěním kybernetických rizik, které jsme v roce 2013 uvedli jako první na český trh (jako produkt pojišťovny AIG), můžeme klientům nabídnout profesionální poradenství při zhodnocení a správném nastavení krytí jednotlivých rizik dle oboru činnosti společnosti,“ uvádí Marko Antič, Head of Financial Lines z Colonnade Insurance.

 


O Colonnade Insurance

Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných aktivit australské pojišťovny QBE v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajině. Expanze značky pokračovala v roce 2017 akvizicí poboček americké AIG ve výše uvedených zemích a dále pak v Polsku, Rumunsku a Bulharsku.

Na uvedených trzích je společnost reprezentována více než 400 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přes 100 milionů eur. Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best. Vlastníkem společnosti je kanadská investiční společnost Fairfax Financial Holdings.

Zdroj: tisková zpráva Colonnade Insurance

5. dubna 2018

0 komentářů

Napsat komentář

©2020 4stones, s.r.o. - organizátor konferencí RISKfest a FINfest, provozovatel RISKmag.cz a Poradci-sobě.cz

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account